wooodooo: (Default)
[personal profile] wooodooo
Доведеться попри свій крнсерватизм потихеньку обживати Дрім. А поки що як в новій квартирі: усе розкидане, нічого не знайти...
(Зітхає) Поїхали.

Date: 2016-12-24 09:21 am (UTC)
bytebuster: (Default)
From: [personal profile] bytebuster
Все буде добре. Ласкаво просимо.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios