wooodooo: (Default)
wooodooo ([personal profile] wooodooo) wrote2016-12-24 10:47 am

Повернувся

Доведеться попри свій крнсерватизм потихеньку обживати Дрім. А поки що як в новій квартирі: усе розкидане, нічого не знайти...
(Зітхає) Поїхали.
bytebuster: (Default)

[personal profile] bytebuster 2016-12-24 09:21 am (UTC)(link)
Все буде добре. Ласкаво просимо.